Onskefoto.se
0456-14000

Vanliga frågor

Sekretess

Önskefoto respekterar kundernas sekretess. Denna policy anger vilken information vi begär av dig och hur Önskefoto behandlar den.

En giltig e-postadress krävs så att vi kan skicka nödvändig information om din beställning.

Om du vill hämta fler mallar från Önskefotos webbplats eller göra en beställning måste du först ange namn och e-postadress i Önskefotos program. En giltig e-postadress krävs så att vi kan skicka nödvändig information om din beställning.

Självklart krävs dina personuppgifter när du ska göra en beställning. Det omfattar ditt namn och din adress, betalningsinformation (personnummer, kreditkort eller kontonummer, beroende på vilken betalningsmetod du väljer).

Med ditt godkännande använder Önskefoto informationen för att skicka nyhetsbrev till dig. Vi skickar e-postmeddelanden för att hålla kunderna uppdaterade om specialerbjudanden samt för att informera dig om nya produkter och tjänster.

Vid behov tillhandahåller vi denna information till andra företag som deltar i tillhandahållandet av vår tjänst, enbart i det syfte som angetts här, eller vid försäljning, föreslagen försäljning eller ägarbyte i företaget.

Vi tillhandahåller aldrig din information till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande förutom i fall där lagen kräver det eller av de skäl som anges i denna policy.

Önskefoto vidtar rimliga åtgärder för att förhindra förluster, ej avsedd användning eller förändring av den information som du har angett. Våra affärspartner, som har tillgång till din information, omfattas av ett sekretessavtal och får inte använda informationen i något annat syfte än det som beskrivs i denna deklaration.