Onskefoto.se
0456-14000

Vanliga frågor

Allmänna villkor


1. Ordergodkännande

Beställningar godkänns och behandlas enbart i enlighet med följande villkor. Genom att använda Önskefotos program godkänner kunden dessa villkor.

2. Upphovsrätt

Kunden ansvarar för innehållet i filen. Önskefoto tar inget ansvar för innehållet i filen. Önskefoto förutsätter att kunden innehar upphovsrätten för filen. Kunden är ensam ansvarig för följderna av otillåten användning av skyddade data.

3. Ansvar

Önskefoto accepterar inget ansvar för skador på eller förlust av filerna. Önskefoto anger uttryckligen att kvaliteten på produkten som beställs aldrig kan överskrida det som kan förväntas baserat på det som kunden ser på datorskärmen. Önskefotos ansvar är begränsat till produktionsfel som kan undvikas.

4. Leveranstid

Alla beställningar tillverkas och levereras inom tio (10) arbetsdagar från det att beställningen har mottagits. Under inga omständigheter kan förseningar i leveranstiderna berättiga en annullering av ordern eller rätt till kompensation.

5. Garanti

Alla reklamationer, i den utsträckning de rör en tydlig avvikelse, måste inkomma inom två veckor efter leverans av kundens order. Vid giltiga klagomål begränsas ersättningen till att ordern tillverkas på nytt. OBS! Önskefoto måste alltid informeras innan en retur görs.

6. Betalning

Alla betalningar görs via Klarna. Fakturor skickas via e-post. Läs Klarnas betalningsvillkor här